Քիմիա

Մագնեզիում 

 1. Մագնեզիում

2. Մագնեզիում Մագնեզիում, պարբերական համակարգի 2 խմբի գլխավոր ենթախմբի քիմիական տարր, որի նշանն է Mg և ատոմային համարը՝ 12։ Ատոմն էլեկտրոնային շերտում ունւ ns² կառուցվածքը, այսինքն s-տարրեր են։ Ենթախմբում բոլոր տարերը մետաղական տարրեր են, ատոմային համարի մեծացման հետ մետաղական հատկություններն ուժեղանում են: 

3. Բնության մեջ  Մագնեզիումի կլարկն — 1,95 % (19,5 կգ/մ): Ընդերքում ամենատարածվածն է, մեծ քանակներով գտնվում է ծովի ջրերում։ Մագնեզիում ստացման հիմնական աղբյուրներն են՝  Ծովի ջուր — (Mg 0,12-0,13 %),  Կառնալիտ MgCl² • KCl • 6H2O (Mg 8,7 %),  Բիշոֆիտ — MgCl2 • 6H2O (Mg 11,9 %),  Կիզերիտ — MgSO4 • H2O (Mg 17,6 %),  Դառն աղ — MgSO4 • 7H2O (Mg 16,3 %),  Կաինիտ — KCl • MgSO4 • 3H2O (Mg 9,8 %),  Մագնեզիտ — MgCO3 (Mg 28,7 %), Դոլմիտ — CaCO3·MgCO3 (Mg 13,1 %),  Բրուսիտ — Mg(OH)2 (Mg 41,6 %):  Երկրակեղևում կազմում է մոտ 2%: Հանդիպում է հիմնականում կարբոնատների (MgCO3, CaCO3), սուլֆատների (MgSO4՝ ծովի ջուր) սիլիկատների և ալյումասիլիկատների ձևով։ 

4. ստացում  Մագնեզիումը հիմնականում ստանում են քլորիդի էլեկտրոլիզով՝ որպես հավելույթ ավելացնելով KCl.  Մշակվել է մագնեզիումի ստացման մեկ այլ մեթոդ։ Մագնեզիումի օքսիդը բարձր ջերմաստիճանում վերականգնում են սիլիցիումով կամ կոքսով.  Մագնեզիումի տարեկան արտադրանք կազմում է հարյուր հազարավոր տոննաներ։ 

5. Ֆիզիկական հատկություններ  Մագնեզիումը արծաթավուն սպիտակ մետաղ է, վեցանիստ բյուրեղաքցանցով, բյուրեղացանցի տվյալներն են՝ a = 0,32029 նմ, c = 0,52000 նմ, Z = 2: Սովորական պայմաններում։ Մագտնեզիումի խտությունը 20 °C-ում — 1,738 գ/սմ³ է։ Հալման ջերմաստիճանը 650 °C է, իսկ եռման՝ 1090 °C:  Մագնեզիումը կարելին է երկար պահել օդում։ 

6. կիրառություն  Զգալի քանակներով մագնեզիում օգտագործվում է այլ մետաղների արտադրության համար։ Գործնական մեծ նշանակություն ունեն մագնեզումական համաձուլվածքներըորոնք մագնեզիումից բացի պարունակում են նաև Al Mn, Zn րայլ տարրեր։  Համաձուլվածքներ  Մագնեզիումի համաձուլվածքները ամենաթեթև կառուցանյութեր են, որոնց գլխավոր սպառողները ինքնաթիռա- և ավտոմեքենաշինությունն են։ Մագնեզիումի ձուլակտորի գինը 2006 թվականին կազմել է 3 դոլլար։  Միացություններ  Մագնեզիումի օքսիդները սպիտակ փոշիներ են։ Ստանում են համապատասխան կարբոնատների ջերմային քայքայմամբ.  Մագնեզիումի օքսիդը ջրում չի լուծվում։ Մագնեզիումի հիդրօքսիդը կարելի է ստանալ աղի և որևէ ալկալու փոխազդեցությունից։ Օրինհակ՝ 7. Մագնեզիումի աղերը  Ունեն մեծ կիրառություն, հատկապես սուլֆատները և կարբոնատները։ Մեծ քանակությամբ մագնեզիումի սուլֆատ՝ MgSO4, պարունակվում է ծովի ջրում։ Յոթջրյա բյուրեղահիդրատը՝ MgSO4 • 7H2O «դառն աղ» անվամբ հայտնի է որպես լուծողական։  Օգտագործում են կոսմետիկական և ատամի մածուկների արտադրության մեջ, ռենտգենյան ախտորոշման միջոց, ներկերի և գունանյութերի արտադրության մեջ, առնետների ոչնչացման միջոց։  Բժշկության մեջ  Մագնեզիումի կենսաբանական նշանակությունը նույնպես էական է։ Բժշկության մեջ, որպես դեղամիջոց, օգտագործում են մագնեզիումի սուլֆատը, օքսիդը և կարբոնատը։ Այդ մետաղն անհրաժեշտ է մկանների և նյարդային համակարգի ճիշտ գործունեության համար։ Մարդու օրգանիզմը պարունակում է մոտ 25 գ մագնեզիում, որի մեծ մասը գտնվում է ոսկորներում։ Մարդը մագնեզիում է յուրացնում բանջարեղենի միջոցով. բոլոր կանաչ բույսերը պարունակում են քլորոֆիլ, առանց որի, ինչպես գիտեք, անհնար է ֆոտոսինթեզը։

1   MgC6O3

1) Մագնեզիումի կառբոնատ

2) 1Mg, 1C, 3O

3) Mr (MgC1O3)= 24+12+16*3=36+48=84

4) m(Mg):m(C):m(O)=24:12:48

5) w(Mg)= 24/84*100=29%

    w(C)=12/84*100= 14%

    w(O)=48/84*100= 57%

2 MgN2O6

1) MgN2O6= Մագնեզիումի նիտրադ

2) 1Mg, 2N, 6O

3) Mr(MgN2O6) = 24+14*2+16*6= 24+28+96+148

4) m(Mg):m(N):m(O)= 24:28:96

5) w(Mg)= 24/148*100= 16.21

    w(N)  =28/148*100=18.91

    w(O)  =96/148*100=64.86

3 MgO

1)MgO- մագնեզիումի օքսիդ

2) 1Mg, 1O

3) Mr(MgO)= 24+16= 40

4) m(Mg):m(O)=24:16

5) w(Mg)= 24/40*100= 60

    w(O)= 16/40*100=40

Այս փորձի շնորհիվ մենք փորձել ենք դիտորդներին փողանցել խառնուրդների բաժանման միջոցներից մեկը։ Մենք այն բաժանել ենք ֆիլտրման միջոցով ։ Ֆիլտրումը անում են ֆիլտրի թղտով, վերձնում ենք մի խառնուրդ, մեր դեպքում դա եղել է թեյի գույնը և ջուրը։ Վերցրել ենք քիմիական բաժակ վրան դրել ենք ձագար, հատուկ ձևով ծալել ենք ֆիլտրի թուղտը և մեր խառնուրդը աստիճանապար լցրել ենք մեջը և այդպես բաժանել ենք թեյի գույնը ջրից։

Պարբերական համակարգ

Картинки по запросу Պարբերական համակարգ

Ստեղծում

Բոլոր տարրերը գրվեցին ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծացումով՝ մի շարքով։ Տերրերը համարակալվեցին, կոչվեցին կարգաթվեր։ Նկատեցին, որ ամեն մի ութ տարրից հետո կրկնվում է տարրերի հատկությունները՝ այսինքն ալկալիական մետաղից հետո ութերորդը կրկին ալկալիական մետաղ էր, հալոգենից հետո ութերորդը կրկին հալոգեն էր, ազնիվ գազից հետո, ութերորդը նորից ազնիվ գազ։ Այդ երկար շարքը բաժանեցին ավելի կարճ շարքերի այնպես, որ ալկալիական մետաղները ընկնեն իրար տակ, հալոգեններն իրար տակ, ազնիվ գազերն էլ իրար տակ։ Այդ շարքերը կոչվեցին պարբերություններ։ Պարբերությունները տարրերի հորիզոնական շարքեր են գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով, սկսվում են ալկալիական մետաղներով և վերջանում ազնիվ գազերով։ Կա 7 պարբերություն՝ առաջին, երկրորդ և երրորդը փոքր պարբերություններ են, 4, 5, 6, 7 մեծ։ Ուղղաձիգ շարքերը կոչվեցին խմբեր։ Կա 8 խումբ։ Խմբերը բաժանվում են՝ գլխավոր և երկրորդական ենթախմբերի ։ Գլխավոր է կոչվում այն ենթախումբը, որը կազմված է, և՝ փոքր, և՝ մեծ պարբերության տարրերից։ Երկրորդական ենթախմբերը կազմված են միայն մեծ պարբերության տարրերից։ Գլխավորը նշվում է վարդագույնով և դեղինով, իսկ երկրորդականը կապույտով։

Մենդելևի պարբերական օրենքը

Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ՝ հարաբերական ատոմային զանգվածներից։

Ինչ է ցույց տալիս կարգաթիվը

Կարգաթիվը համընկնում է տարրի միջուկի լիցքի հետ, կամ պրոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ։ Ատոմը կազմված է՝ կենտրոնում միջուկ, միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից, չեզոք նեյտրոններից և բացասական էլեկտրոններից, որոնք պտտվում են միջուկը շուրջ։ Ընդհանուր ատոմը լիցք չունի՝ էլեկտրաչեզոք է, որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը հավասար է։

Տարեր
10 տարր իր պատմությունով
O, H, P, Ca, Fe, Na, K, S, F, Co
Թթվածին, ջրածին, ֆոսֆոր, կալցիում, երկաթ, նատրիում,կալիում, ծծումբ, ֆտոր, կոբալտ։

images.jpgՆատրիում, քիմիական տարր է, քիմիական բանաձևն է Na(լատ.՝ Natrium)։ 3-րդ պարբերության 1-ին խմբի տարր, կարգահամարը՝ 11, ատոմային զանգվածը՝ 22,98977։ s-տարր է, ատոմի էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքն է 3s1։ K և Lթաղանթները լրացված են։

Բնական նատրիումը բաղկացած է միայն 23Na կայուն իզոտոպից։ Ստացվել են 20-22, 24 և 25 ռադիոակտիվ իզոտոպները (22Na-ի T½ = 2,64 տարի)։

Նատրիումը (7440-23-5) արծաթա-սպիտակավուն, ալկալիական մետաղ է։

 

 

 

 

Երկաթ

 

Երկաթը քիմիական տարր է, որի նշանն է Fe, ատոմային թիվը՝ 26: Երկաթը պարբերական համակարգի ութերորդ խմբի տարր է: Այն սպիտակ, արծաթափայլ, պլաստիկ մետաղ է:

Տեխնիկայում երկաթը և երկաթից ստացված համաձուլվածքներն ընդգրկված են սև մետաղաձուլության մեջ: Կենցաղային իրերի, գործիքների և զենքերի պատրաստումը երկաթից սկիզբ դրեց երկաթի դարին, որը հաջորդեց բրոնզի դարին: Հայկական լեռնաշխարհում երկաթագործությունը բարձր զարգացման է հասել ուրարտական ժամանակաշրջանում:

Երկրակեղևում իր պարունակությամբ (4,65% ըստ զանգվածի) երկաթը մետաղների մեջ գրավում է երկրորդ տեղն ալյումինից հետո: Բնության մեջ երկաթը բնածին վիճակում հազվադեպ է հանդիպում: Այն հիմնականում տարածված է միացությունների ձևով:
Հայտնի է երկաթ պարունակող 300 միներալ, որոնցից արդյունաբերական նշանակություն ունեն գորշ երկաթաքարը (լիմոնիտ՝ Fe2O3 . nH2O), կարմիր երկաթաքարը (արյունաքար կամ հեմատիտ՝ Fe2O3), մագնիսական երկաթաքարը (մագնետիտ՝ Fe3O4), երկաթի կամ ծծմբի հրաքարը (պիրիտ՝ FeS2), երկաթի սպաթը (սիդերիտ՝ FeCO3 ), երկաթի սուլֆիդը (FeS):

 

Ֆոսֆորը բնության մեջ տարածված քիմիական տարր է. երկրակեղևում տարածվածությամբ զբաղեցնում է 13-րդ տեղը: Առաջացնում է ապատիտների և ֆոսֆորիտների խոշոր կուտակումներ, որոնք ֆոսֆորի և նրա միացությունների ստացման հումքն են: Հայտնի է ֆոսֆորի ավելի քան 180 միներալ (հիմնականում՝ ֆոսֆատներ): 
Ֆոսֆորը տարբեր պայմաններում դրսևորում է տարբեր՝ օքսիդացնող կամ վերականգնող հատկություններ: Առաջացնում է մի շարք տարաձևություններ (ալոտրոպ ձևափոխություններ), որոնք միմյանցից տարբերվում են մոլեկուլում ատոմների թվով և նյութի բյուրեղական ցանցի կառուցվածքով: 

Ջրածին

H2
Ջրածինն անգույն, անհոտ, անհամ գազ է: Ամենատարածված քիմիական տարրն է Տիեզերքում. կազմում է աստղերի և Արեգակի զանգվածի մոտ կեսը, Արեգակի մթնոլորտի 84 %-ը, միջաստղային միջավայրի և միգամածությունների հիմնական մասը: Աստղերի ընդերքում ջրածնի ատոմների միջուկները վերածվում են հելիումի ատոմների միջուկների (ջերմամիջուկային սինթեզ), և անջատվում է մեծ քանակությամբ էներգիա: Ջրածնի պարունակությունը երկրակեղևում 0,15 % է, ընդհանուր պարունակությունը Երկրի վրա՝ 1 %: Ջրածինը Երկրի վրա ազատ վիճակում հանդիպում է հազվադեպ՝ որոշ հրաբխային և այլ բնական գազերում, օդում՝ 10-4%: Մթնոլորտի վերին շերտերում ջրածնի պարունակությունը շատ ավելի մեծ է, մերձերկրյա տարածությունում առաջացնում է Երկրի պրոտոնային ճառագայթումային գոտին: Ջրածինը մտնում է ամենատարածված նյութի՝ ջրի (11,19% ըստ զանգվածի), ինչպես նաև քարածխի, նավթի, բնական գազերի, կենդանական ու բուսական օրգանիզմների բաղադրության մեջ:

 

 

 

Թթվածին

O2
Թթվածինն անգույն, անհամ և անհոտ գազ է: Այդ պատճառով մեր զգայարաններն այն չեն ընկալում: Սակայն թթվածնի բացակայությունը կամ անբավարարությունը կզգանք անմիջապես. պարզապես շնչահեղձ կլինենք:
Երկրի վրա թթվածինն ամենատարածված քիմիական տարրերից է և հանդիպում է ամենուրեք, այն կազմում է օդի, ջրի, երկրակեղևի, կենդանի օրգանիզմների, բույսերի զգալի մասը: Թթվածինը մտնում է մեր սննդամթերքի՝ ածխաջրերի, ճարպերի, սպիտակուցների բաղադրության մեջ:
Թթվածինը կարևոր է հատկապես նրանով, որ մենք շնչում ենք այն: Շնչառությունը Երկրի կենսոլորտի, կյանքի գոյատևման ամենակարևոր նախապայմանն է:
Թթվածինը մթնոլորտում գտնվում է ազատ վիճակում (O2) և կազմում է նրա հինգերորդ մասը: Մթնոլորտի վերին շերտերում թթվածինը գտնվում է օզոնի (O3) ձևով, որը կարևոր նշանակություն ունի Երկրի վրա կյանքի պահպանության խնդրում: Մթնոլորտում թթվածնի կորուստը՝ օքսիդացման, այրման, նեխման և շնչառության պատճառով, բույսերը վերականգնում են լուսասինթեզով: Նրանք նույնպես շնչում են, սակայն դա տեղի է ունենում օրվա միայն մութ ժամերին՝ գիշերը:
Թթվածնի հետ նյութերի փոխազդեցությունը կոչվում է օքսիդացում: Օքսիդացման ռեակցիաներ են այրումը, շնչառությունը, մետաղների ժանգոտումը, բույսերի մնացորդների փտումը և այլն:

Ջրածինը տիզերքում

Ջրածինը տիեզերքումԱրեգակի վրա հայտնաբերվել է 69 քիմիական տարր՝ ջրածնի գերակշռությամբ։ Այդջրածինը ծախսվում է ոչ միայն էներգ...

 Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի

1.Նյութի անվանումը
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

 1. Հաշվել՝Mr 

 2. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

7.Նյութը բարդ է, թե պարզ
8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

 

 

 

Մոլեկուլ, Ատոմ

Մոլեկուլ բառը լատիներեն է և նշանակում է ամենափոքր զանգվածՄոլեկուլներըշատ փոքր ենԴրանք անզեն աչքով հնարավոր չէ տեսնելԱյդ մասնիկները չեներևում նաև օպտիկական մանրադիտակովՍակայնժամանակակից սարքերովհաջողվել է համեմատաբար մեծ մոլեկուլները նկարել:

Մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն էորը պահպանում է տվյալ նյութի

հիմնական քիմիական հատկություններըՄոլեկուլները կազմված են ատոմներից:

Նյութըօրինակշաքարը կարելի է մանրացնելաղալ աղացովև միևնույնն է,

շաքարի յուրաքանչյուր փոքրիկ հատիկ կազմված կլինի շաքարի մեծաթիվմոլեկուլներից:

Եթե նույնիսկ նյութը մանրացվի մինչև առանձին մոլեկուլներիինչպես տեղի էունենում շաքարը ջրում լուծելիսապա նյութը կշարունակի գոյությունունենալ՝ դրսևորելով իր հատկությունները (դրանում կարելի էհեշտությամբ համոզվել՝ փորձելով համը):

Նշանակում է՝ ինքնուրույն գոյություն ունեցող շաքարի մոլեկուլը դեռևս նյութ է:Եթե մանրացումը շարունակվիմոլեկուլը կքայքայվիԻսկ մոլեկուլըքայքայելովնրանից նույնիսկ մի զույգ ատոմ պոկելովքայքայում եննաև նյութըՃիշտ էատոմները չեն անհետանումպարզապես մտնումեն մի այլ նյութի մոլեկուլի բաղադրության մեջԲայց շաքարը որպեսնյութ դադարում է գոյություն ունենալայն փոխարկվում է այլ նյութերի:

Մոլեկուլը նյութի քիմիական բաժանելիության վերջին սահմանն էՕրինակջուր

նյութը գոյություն ունի այնքան ժամանակքանի դեռ գոյություն ունի ջրի մոլեկուլը(H2O):

Հենց այդ մոլեկուլը քիմիական ճանապարհով բաժանվում է ջրածին (H2և թթվածին(O2)պարզ նյութերի մոլեկուլներիջուր նյութն այլևս դադարում էգոյություն ունենալ.

ջուր = ջրածին + թթվածին

Մոլեկուլներն իրենց հերթին կազմված են ատոմներիցայսինքնի տարբերություն

վերջիններիքիմիապես բաժանելի ենԱտոմները տարբեր ձևերով են միանում:Ինչպես այբուբենի տառերով կարելի է կազմել հարյուր հազարավորբառերայնպես էլ տարբեր տարրերի ատոմներից կարող են առաջանալմեծ թվով նյութերի մոլեկուլներ կամ բյուրեղներ:

Ջրածնիգազային պարզ նյութի մոլեկուլները կազմված են ջրածնի երկու ատոմից.

 H + H = H2

Նյութի բաղադրությունն արտահայտվում է քիմիական բանաձևովօրինակ՝ ջրածին

պարզ նյութի քիմիական բանաձևն է H2 : Թիվըորը բանաձևում գրվում է քիմիական

նշանից ներքև և աջանվանվում է ինդեքսԵրկատոմ մոլեկուլ է առաջացնում նաև

թթվածին պարզ նյութըորի բանաձևն է O2ազոտը` N2Ջրի մոլեկուլը կազմված է

ջրածնի երկու և թթվածնի մեկ ատոմից` H2O, ածխաթթու գազի բանաձևն է CO2,

թթվածնի երեք ատոմից առաջանում է օզոն պարզ նյութը` O3:

 

 

 

Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Քննարկվող հարցեր

 1. Ինչ է երևույթը

Բնության մեջ կատարվող փոփոխքւթյունները դա երևույթններն են։

 1. Որ երևույթն է կոչվում ֆիզիկական,բերել հինգական օրինակներ

Ջրի սառույց կամ գոլոշի դառնալը, մոմի հալելը, ձեթը խառնած ջրի հետ և այլն։

 1. Որ երևույթն է կոչվում քիմիական,բերել հինգական օրինակներ

Նյութերի խառնվելը, այրումտ, կաթի թթվելը և այլն։

 1. Որոնքն են քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները:                               Երևույթները լինում ենֆիզիկական և քիմիական: Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը:

 Ֆիզիզկական երևույթներ` ապակու, կավի, բաժակիկոտրվելը…

Քիմիական երևույթներ` որոնց ժամանակառաջանում են նոր նյութեր` ռեակցաներ:

 Քիմիական առեակցիաների հատկանիշները` գույնի,հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի անջատումկամ կլանում, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում                                                  Գործնական աշխատանք`ֆիզիկական և քիմիական երևույթների ուսումնասիրում

 1. Ֆիզիկական երևույթներ Քիմիական ռեակցիաներ

                                      Հարցեր և վարժություններ 

1 Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ: 

ֆիզիկական երևույթի ժամանակ փոխվում է նյութի ագրեգատային վիճակը բայց նյութը մնու է նույն այսինքն նորնյութ չի առաջանում

Անտեսանելի գրառումների բացահայտում https://youtu.be/zl7xC_5KhZM
Ջրածնի ստացում https://youtu.be/Zxr3CQL3psQ
Ֆիզիկական փորձ

 https://youtu.be/5l_Il7t1AKo

Նյութերպարզ-մետաղներ, ոչ մետաղներբարդ-օքսիդ, թթու, հիմքեր, աղեր։Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են երկու տարրից, և որոնցից մեկը թթվածին է։Թթուները կազմված են ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդից։աղաթթու

ազոտական թթու

ածխաթթու

սիլիկաթթու

ֆոսֆորական թթու

Հիմքեր են կոչում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրոքսո խմբերից։

Աղեր են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդներից։

Աղի հանքում

Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը

 աերկրի կեղևումբմթնոլորտումգծովի ջրումդմարդու օրգանիզմում

Մթնոլորտում տարրերի պարունակությունն այլ է

Երկրի մակերևույթին մոտ շերտերում հիմնականում ազատ ազոտ է (78 %) և թթվածին (21 %): Ամենավերևի շերտերում գերակշռում է ջրածինը:

Մարդու օրգանիզմում առավել շատ են թթվածինըածխածինըջրածինը և ազոտը:

 

Բնության մեջ ազատ վիճակումայսինքն՝ պարզ նյութի ձևով հանդիպում են ազոտը և թթվածինը՝ օդումծծումբըպղինձըարծաթըոսկին և էլի մի քանի ուրիշ տարրեր՝հանքանյութերումՔիմիական տարրերի մեծամասնությունը բնության մեջ գտնվում է բարդ նյութերի՝ քիմիական միացությունների ձևով Քիմիական տարրերի ատոմները տարբեր ձևերով միանում ենառաջացնելով  նյութեր:

 

Գործնական աշխատանք`ծանոթացում պարզ և բարդ նյութերի հետ
.Գործնական  աշխատանք  .Ծանոթացում  պարզ  և բարդ  նյութերի  հետ, մետաղների և ոչ մետաղների մոդելների  հավաքում:

Ներքոբերյալ  նյութերը `H2, HCl, O2, H2O, N2, Na,  NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe, H2SO4    դասակարգեք  պարզ  և  բարդի, անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ

Աղյուսակ.

  Պարզ  նյութեր     Բարդ  նյութեր
 H2   HCl
 O2  H2O
 N2  CH4
 Na  NH3
 P4  NaCl
 S8  H2SO4  
 Fe

 

Տարրեր

1.Որ քիմիական տարրերն են ստացել ըստ աշխարհամասերի և երկրների անվան։-Ամերսիա, ինդիում, գերմանյում, ֆրանսյում, գալյում, եվրոպում, հաֆնյում, մագնյում, պոլոնյում, արգենտում, սկանդիուն, ռութենիում

2.Գտեք այն քիմիական տարրի անվանումը, որի մեջ, եթե փոխեք առաջին տառը, ապա կստանանք նեղուցի անունը, որը գտնվում է Եվրոպայի և Ասյայի միջև։-Ֆոսֆոր, բոսֆոր։

3.Որ քիմիական տարրի անվանումի մեջ է մտնում Թուրքիայի մեջ գտնվող լճի անունը։-Վանադիում։

4.Np-Նեպտունիում, NoՆոբելիում, Nd-Նեոդիմ, Na-Նատրիում, Նիոբիում, Ne-Nd-Նեոն, Ni-Նիկել,

 

 

Քիմիական տարրերի նշանները

Որոշ քիմիական տարրերի նշաններն ու անվանումները

Աղյուսակ

Քիմիական տարրերի

հայերեն

անվանումը

Քիմիական

տարրերի

լատիներեն

անվանումը

Լատինական

անվան արտա- 

սանությունը

Քիմիական

նշանը

Քիմիական

նշանի

արտասանու-

թյունը

1 Թթվածին Oxygenium Օքսիգենիում O O
2 Ջրածին Hydrogenium Հիդրոգենիում H Հաշ
3 Ազոտ Nitrogenium Նիտրոգենիում N Էն
4 Ածխածին Carboneum Կարբոնեում C ցե
5 Ֆոսֆոր Phosphorus Ֆոսֆորուս P Պէ
6 Ֆտոր Fluorum Ֆլուորում F Ֆտոր
7 Յոդ Jodum Իոդում J Յոդ
8 Կալիում Kalium Կալիում K Կալիում
9 Բրոմ Bromum Բրոմում Br Բրոմ
10 Սիլիցիում Silicium Սիլիցիում Si Սիլիցիում
11 Նատրիում Natrium Նատրիում Na Նատրիում
12 Կալցիում Calcium Կալցիում Ca Կալցիում
13 Բարիում Barium Բարիում Ba Բարիում
14 Ալյումին Aluminium Ալյումին Al Ալյումինիում
15 Երկաթ Ferrum Ֆեռում Fe Ֆեռում
16 Ծծումբ Sulphur Սուլֆուր S Սուլֆուր
17 Պղինձ Cuprum Կուպրում Cu Կուպրում
18 Ոսկի Aurum Աուրում Au Աուրում
19 Քլոր ChIorum Քլորում Cl Քլոր
20 Մագնեզիում Magnezium Մագնեզիում Mg Մագնեզիում
21 Արծաթ Argentum Արգենտում Ag Արգենտում
22 Մանգան Manganum Մանգանում Mn Մանգանում
23 Ցինկ Zincum Ցինկում Zn Ցինկում
24 Կապար Plumbum Պլյումբում Pb Պլյումբում
25 Սնդիկ Hydrargyrum Հիդրարգիրում Hg Հիդրարգիրում

Ատոմ և մոլեկուլ

 

1․ Ատոմը դա նյութի փոքրագույն մասնիկ է։

2․ Ատոմ բառը հունարեն բառ է։ Թարգմանվում է ՝ անբաժանելի։ Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ, և մոլեկուլնները, և ատոմները պահպանվում են, իսկ քիմիական երևույթի ժամանակ մոլեկուլը քայքայվում է , իսկ ատոմները պահպանվում են։ նյութի ագրեգատային վիճակը կապված է մասնիկնների, ատոմնների և մոլեկուլնների միջև տարածություններից։ Ատոմը դա քիմիապես անբաժանելի մասնիկ է ։

3․ Եվ ատոմնները ևմոլեկուլնները գտնվում են անընդհատ շարժման մեջ։

4․ Միևնույն տեսակի ատոմնների միացումից,  առաջանում է պրզ նյությեր, տարբեր տեսակի ատոմններիմիացումից առաջանում են բարդ նյութեր։

5․ Տարրը ատոմնների որոշակի տեսակ է։ Պրզ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմններից, իսկ բարդ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարրի ատոմններից։Պարզ նյութերը բաժանվում են երկու հիմնական խմբերի՝ մետաղի<կապույտ> և ոչմետաղնների<կարմիր>։  Մետաղները պինդ են բացի սնդիկից, բոլոր մետաղները պլաստիկ են, ունեն մետաղական փայլ, ունեն ջերմա և էլեկտրա հաղորդականություն։ Ոչմետաղնները, եթե պինդ են փխրուն են, մեծմասամբ հեղուկ,կամ գազային նյությեր են,չունեն պլաստիկություն,չունեն մետաղական փայլ և չունեն ջերմա էլեկտրա հաղորդականություն։

Գործնական աշխատանք

 

 Գիտելիքի ստուգում`7-2 
Հարցեր կրկնողության համար

 • Մարմին և նյութ
 • Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ
 • Համասեռ և անհամասեռ խառնուրդներ
 • Խառնուրդների բաժանման եղանակները    
 • Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ 

Թեմատիկ ամփոփիչ թեստ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)
 1.Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստի չկա և ստացվում է բնական հումքի վերամշակումից.

ա) նավթը գ) ջուրը բ) ոսկին դ) օղին 


2.Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում ո՞րն է հեղուկ.

ա) շաքարը գ) բուսական յուղը բ) թթվածինը դ) կավիճը 


3. Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րն է դասվում անկենդան մարմինների շարքը.

ա) ձին գ) արձանը բ) ծաղկած ծառը դ) երեխան 


4. Դիտելիս նյութի ո՞ր հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.

ա) ագրեգատային վիճակի գ) էլեկտրահաղորդականության բ) խտության դ) ջերմահաղորդականության 


5. Ստորև թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ.

ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը


6. Հետևյալ նյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ (բնածին է).

ա) պլաստիլինը գ) գրաֆիտը բ) գինին դ) սև ռետինը 


7. Հետևյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա / ֆիզիկական մարմին/ չի բնորոշում.

ա) աստղ գ) սեղան բ) մեխ դ) ապակի


 8.Հետևյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան.

ա) երկրաշարժերի կանխատեսում բ) մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում գ) գրքի խմբագրում դ) պարարտանյութերի արտադրություն 


9.Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալ գործողություններից ո՞րն է սխալ.

ա) օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել բ) ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը գ) փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել է կոյուղի դ) սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է թասակով 


 10. Ո՞ր եղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալու համար.

ա) թորում բ) բյուրեղացում գ) զտում դ) գոլորշիացում  

 

 

Երևույթներ

Քիմիական Երևույթներ

Մենք հիմա անում ենք նախագծային աշխատանք երևույթների հետ կապված, այս փորձերը պատկանում են քիմիական երևույթների շարքին։

Փորձ 1

 

Փորձ2

 

Փորձ3

 

 

Քիմիական երևույթների շարք

Լուցկու այրում

Картинки по запросу մոմի այրումը

 

 

Սոդան և քացախը խառնած իրար

 

Փայտի այրումը

Похожее изображение

 

Գազի այրումը

Գազի այրումը դա քիմիական երևույթ է:

 

 

Ֆիզիկական երևույթներ

Փորձ

 

Կերակրի աղի լուծումը ջրում

Կերակրի աղի լուծումը ջրում դա ֆիզիկական երևույթ է:

 

Սոդայի լուծումը ջրում

Սոդայի ջրում լուծելը դա ֆիզիկական երևույթ է:

 

Թեյի գույնի լուծումը ջրում

 

Թեյի գույնի լուծումը ջրում դա ֆիզիկակա ն երևույթ է:

Մոմի հալելը

Картинки по запросу candle gif

Շաքարի լուծումը ջրում

Картинки по запросу մոմի այրումը

 

 

Հարցեր կրկնողության համար

Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան

Քմիան դա գիտություն է որը ուսումնասիրում է նյութերը, նրանց բաղադրությունը, կառուցվածքը, հատկությունները և կիրառումը:

 

Ինչ բնագիտական առարկաներ գիտեք

Աստղագիտություն, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, բնապահպանություն, երկրաբանություն, :

 

Ինչ է մարմինը,նյութը,բերել օրինակներ

Մարմիններ Նյութեր
 Սեղան  Մետաղ, կավ, պղինձ
 կահույք  Պլասմաս, ապակի, մարմար,

Անվտանգության կանոնները

Ես կթվարկեմ մի քանի անվտանգության կանոններ։

Աշխատելու  ընդհանուր  կանոնները.

 1. Ուշադիր  լսեք  ուսուցչին  և  կատարեք  նրա  ցուցումները
 2. Քիմիայի  կաբինետում  պիտի  աշխատել  արտահագուստով, ձեռնոցներով  և  ակնոցներով: Արգելվում  է  սնունդ  ընդունել
 3. Աշխատանքային  սեղանը  պիտի  մաքուր  պահել, չպիտի  լինեն  ավելորդ  առարկաներ, որոնք  տվյալ  աշխատանքին  չեն  վերաբերվում
 4. Աշխատանքը  ավարտելուց  հետո  մաքրեք  և  կարգի  բերեք  աշխատանքային  սեղանը
 5. Խստիվ  արգելվում  է  կատարել  փորձեր, որը  չի  վերաբերվում  տվյալ  աշխատանքին, ձեռքերով  վերցնել  նյութերը, փորձել  նյութերի  համը:

Քիմիական սարքեր և նրանց հետ աշխատելու կանոնները

Օրինակ՝ Եթե, դու օգտվում ես սպիրտայրոցից պետք է իմանաս, որ չի կարելի սպիրտայրոցի օգնությամբ մյուս սպիրտայրոցը վառել, չի կարելի սպիրտայրոցից հետո կրակը չհանգեցնել և չի կարելի բաց թողնել սպիրտայրոցը, որովհետև սպիրտը կցնդի: Փորձանոթով աշխատելիս սկզբում պետք է մաքրել և լվանալ այն, որովհետև կարող է այն կեղտոտ լինել և երբ նյութերը խառնվեն իրար կարող է պայթել կամ ինչվոր բան լինի:

Նյութի հատկությունները,ֆիզիկական,քիմիական,ֆիզիոլոգիական

Ֆիզոլոգիական

Ֆիզիոլոգիան Կենսաբանության ճյուղ է , որը ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմներիհյուսվածքների,օրգանների և բջիջների ֆունկցիաներն ու դրանցում ընթացող գործընթացները։

Քիմիական

գույնը հոտը համը Խտու-թյունը
tհալմ.tեռմ. Ջերմա-Էլեկտրա-հաղորդակց. Պլաստ.


Ֆիզիկական

Ագրեգ.վիճակը գույնը հոտը համը
Խտու-թյունը Լուծ.ջրում tհալմ.tեռմ.
Ջերմա-Էլեկտրա-հաղորդակց. Պլաստ.

 

Երևույթներ,ֆիզիկան և քիմիական,բերել օրինակներ

 

Քիմիկական երևույթներ Ֆիզիկական երույթներ
Սպիրտի այրում Սպիրտի գոլոշիաթյում
Լուցկի այրում Ջրի գոլորշիացում
Մագնեզիայի այրում Սառույցի հալվելը
Ամոնիաումի դիքրոմատի քայքայում Կուժի կոտրվելը
Կաթի թթվելը Ձևի փոփոխությունը
Սոդա և աղղաթթվի ազդեցույթյունը (գազի անջատում)   Սոդայի լուծումը ջրում
 Պղնձաջասպի և Նատրիումի , հիդրօքսիտի փողազդեցույցույն, կապույտ նստվածի առաջացում

 

 

Ծանոթացում քիմիական նյութերի և սարքերի հետ: 

                        

Ամրակալ`

Картинки по запросу ամրակալ քիմիա

Քիմիական ամանեղեն`

Картинки по запросу ամրակալ քիմիա

Սպիրտայրոցի կառուցվածքը, նախապատրաստումը գործածության, վառելն ու հանգցնելը, բոցի  կառուցվածքը  և  նյութերի  տաքացումը  սպիրտայրոցի  վրա¦: 



Սպիրտայրոցի կառուցվածքը`

1.-Հեղուկաման (ապակյա կամ մետաղյա անոթ)

 1. սկավառակով խողովակ
 2. բամբակե պատրույգ
 3. թասակ

Հեղուկամանի մեջ ձագարով լցվում է էթիլ (գինու) սպիրտ` ամանի ծավալի 2/3-ից ոչ

ավելի, սկավառակով խողովակի մեջ մտցվում է բամբակե պատրույգ այնպես, որ ծայրը խողովակից դուրս մնա 5-6 մմ: Երբ սպիրտայրոցը չի օգտագործվում, այն փակում են թասակով: Վառում են սպիրտայրոցը այրվող լուցկով: Չի կարելի այն վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ: Սպիրտայրոցի բոցը չի կարելի հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է. պարզապես պետք է ծածկել թասակով:

Սպիրտայրոցի բոցի առավելագույն ջերմաստիճանը 360C է:

 Մի քանի անգամ վառե՛ք և հանգցրե՛ք սպիրտայրոցը՝ պահպանելով կանոնները:

Հիշե՛ք

Չի կարելի սպիրտայրոցը վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհի

պատճառ դառնալ:

 Չի կարելի սպիրտայրոցի բոցը հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է.

պարզապես պետք է ծածկել թասակով

Բոցի կառուցվածքը

 

 

Անվտանգության կանոները քիմիայի լաբարատորիայում

Աշխատելու  ընդհանուր  կանոնները.

 1. Ուշադիր  լսեք  ուսուցչին  և  կատարեք  նրա  ցուցումները
 2. Քիմիայի  կաբինետում  պիտի  աշխատել  արտահագուստով, ձեռնոցներով  և  ակնոցներով: Արգելվում  է  սնունդ  ընդունել
 3. Աշխատանքային  սեղանը  պիտի  մաքուր  պահել, չպիտի  լինեն  ավելորդ  առարկաներ, որոնք  տվյալ  աշխատանքին  չեն  վերաբերվում
 4. Աշխատանքը  ավարտելուց  հետո  մաքրեք  և  կարգի  բերեք  աշխատանքային  սեղանը
 5. Խստիվ  արգելվում  է  կատարել  փորձեր, որը  չի  վերաբերվում  տվյալ  աշխատանքին, ձեռքերով  վերցնել  նյութերը, փորձել  նյութերի  համը:

Քիմիական  նյութերի  հետ  վարվելու  կանոնները.Փորձեր  կատարելու  համար  դուք օգտագործելու  եք  տարբեր  նյութեր, որոնք  գտնվում  են  փակ  տարաներում, իսկ  հեղուկ  նյութերը փակ  անոթներում:

 1. Փորձեր  կատարելու  համար  վերցրեք  նյութերի  փոքր  բաժիններ: Պինդ  նյութերից  սովորաբար  պահանջվում  է  թեյի  գդալի  ¼  չափ, իսկ  հեղուկներից` 1-2 մլ:
 2.  Նյութերից  վերցնելու  ժամանակ  ամանների  խցանները  սեղանի  վրա  դրեք  շրջված, այսինքն  այն  մասով, որը  չի  մտնում  ամանի  մեջ:
 3. Մի թողեք  նյութերով  ամանների  բերանը  բաց, նյութից  նմուշ  վերցնելուց  հետո  ամանի  բերանը  փակեք  և  դրեք  տեղը
 4. Չօգտագործված  նյութերը  չի  կարելի  հետ  լցնել  մաքուր  նյութի  վրա, այլ  լցրեք  այդ  նպատակների  համար  հատուկ  նախատեսված  անոթի  մեջ:
 5. Օգտվեք  միայն  այն  նյութերից, որոնց  վրա  գրված  են  անունները  և  որոնք  դրված  են  ձեր  սեղանի  վրա:
 6. Պինդ  նյութերը  ամանից  վերցրեք  միայն  չոր  գդալիկով  կամ  փորձանոթով: Մինչև  նյութերը  փորձանոթի  մեջ  յցնելը`  ստուգեք  կոտրված  չէ  արդյո՞ք  փորձանոթի  հատակը  կամ  ճաքած  չէ՞ արդյոք:
 7. Փորձեր  կատարելիս  միշտ  օգտագործեք  մաքուր  լաբորատոր  ամանեղեն:

Նախազգուշացումներ1.Աշխատելիս  նյութերը  չթափեք  ձեռքերին  և  հագուստին, հատկապես հիմքերը  և  թթուները:

2.Փորձանոթում  լուծույթը  տաքացնելիս  կամ  եռացնելիս  անհրաժեշտ  է  օգտվել  բռնիչից:Փորձանոթի  բերանը  չի  կարելի  պահել  ոչ  իր  և  ոչ  էլ  լաբորատորիայում  ներկաների  կողմը:

3.Մի  թեքվեք  դեմքով  դեպի  փորձանոթի  բերանը, որտեղ  եռում  է  լուծույթը, այն  կարող  է  ցայտել ձեր  դեմքին:

4.Նյութերի  հոտը  որոշելու  նպատակով  չի կարելի անոթը  մոտեցնել  դեմքին, այլ  ձեռքի  ափով շարժում  կատարեք  անոթի  բերանից  դեպի  քիթը:

5.Թթուները  ջրով  նոսրացնելիս (հատկապես  խիտ  ծծմբական  թթուն) հիշեք  հետևյալ  կանոնը,պետք  է  թթուն  բարակ  շիթով  դանդաղ  լցնել  սառը  ջրի  մեջ  խառնելով:

     Առաջին  օգնություն. 1. Առաջին  օգնությունը  ցույց  տալ  միայն  ուսուցչի  կամ  լաբորանտի մասնակցությամբ:

 1. Մաշկի  կամ  հագուստի  վրա  թթու  թափելիս`  այդ  տեղը  լվացեք  ջրի  շիթով  2–3 րոպե այնուհետև  մշակեք 2–3 %-անոց

նատրիումի  հիդրոկարբոնատի (խմելու  սոդայի)  կամ  ամոնիակի  լուծույթով:

 1. Մաշկի  կամ  հագուստի  վրա  ալկալու  թափվելիս  անմիջապես  այդ  տեղը լվացեք  մեծ  քանակով  ջրով, հետո  բորաթթվի

կամ  քացախաթթվի  1–2%-անոց  լուծույթով, վերջում  թրջոց  դրեք   կալիումի  պերմանգանատի  1–2%-անոց  լուծույթով:

Քիմիան և շրթներկը

 

Картинки по запросу շրթներկ և շուրթեր

 

ԻՆՉ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ՇՐԹՆԵՐԿԸ ԵՎ ՈՐԸ ԻՆՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ
Կապար

Գրեթե բոլոր շրթներկերի բաղադրության մեջ կա կապար: Հենց կապարի գործածումն է շրթներկի այս կամ այն փայլ ու գույն տալիս: Հայտնվելով օրգանիզմում այն առաջացնում է թունավորում: Մասնավորապես էժան ու անորակ շրթներկերը ավելի շատ են պարունակում կապարի քանակություն, քանի որ նրա հատկությունը, այլ նյութերով փոխարինելը ավելի թանկ է:Կապարի մեծ քանակությունը, որը արդյունքում հայտնվում է ձեր օրգանիզմում, կարող է առաջացնել հորմոնալ խախտումներ, անպտղություն, երբեմն այն կարող է դառնալ ինֆարկտի պատճառ:

Картинки по запросу շրթներկ և շուրթեր

Գլիցերին
Եթե շրթներկի բաղադրության մեջ գլիցերինը 50 տոկոսից ավելի է, ապա այն հանգեցնում է մաշկի գերչորացման: Շրթներկ գնելիս անպատճառ ստուգեք գլիցերինի քանակը, եթե այն 50 տոկոսից ավելի է, ապա մի գնեք այն:Գլիցերինի մեծ քանակությունը հագեցնում է մաշկի բորբոքման ու քայքայման և կարող է առաջացնել այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսին են՝ ալերգիան, դերմատիտը և հերպեսը: Դրա երկարատև օգտագործումը կարող է օնկոլոգիական հիվանդությունների պատճառ դառնալ:

Картинки по запросу շրթներկ և շուրթեր

Վազելին
Թվում է, որ այն վնասակար չէ և նույնիսկ երեխաների դեպքում այն օգտագործում են: Բանն այն է, որ վազելինը արտադրության մեջ հաճախ փոխարինում են էժանագին հումքով, որպեսզի չօգտագործեն ավելի թանկարժեք մեղրամոմը: Արտադրական վազելինը մաշկի վրա հաստ շերտ է ձևավորում, որը իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ միկրոօրգանիզմներ: Արտադրական վազելինի մեծ քանակությունը հանգեցնում է մի շարք ինֆեկցիաների՝ մասնավորապես հերպեսի: Այն, հայտնվելով աղեստամոքսային տրակտում կարող է դառնալ օնկոլոգիական հիվանդությունների պատճառ:

Картинки по запросу շրթներկ և շուրթեր

Տրիկլոզան
Տրիկոզլանը շրթներկի ամենավտնագավոր կոնսերվանտներից է: Այն շրթներկի բաղադրության մեջ չպետք է գերազանցի 15 տոկոսը: Եթե բաղադրության մեջ տրիկլոզանի տոկոսայնությունը ավելի բարձր է, ապա մի գնեք այդ շրթներկը:Այն ազդում է կանացի ֆերտիլության՝ վերարտադրողական համակարգի վրա: Կարող է խախտել մենստրուալ ցիկլը և հանգել անպտղության

Նյութերի Հատկությունները

 

Այն հատկությունները որոնք բնութագրում են նյութը, կոչվում են հատկություններ։ Հատկությունները լինում են երեք տեսակի՝ Ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիոլոգիական։ Ֆիզիկականն են՝ ագրեգատային վիճակը, գույնը, հոտը, համը, լուծելիությունը ջրում, խտությունը, հալման և եռման ջերմաստիճանը, ջերմա և էլեկտրահաղորդականությունը և պլաստիկություն մետաղական փայլ։

 

Նյութի անվան. Ագրեգ.վիճակը գույնը հոտը համը Խտու-թյունը Լուծ.ջրում tհալմ.tեռմ. Ջերմա-Էլեկտրա-հաղորդակց. Պլաստ.
fe  պինդ  մոխրա.  —  7,87  —  1530, 2870  +  ունի
 H2o  հեղուկ  —  —  —  1,00  —  1000  —  —
 Au  պինդ  դեղին  —  —  19,3  —  10632880  +  +
 Cl  գազ  դեղին  +  +  0,00321  +  -219-34  —  —

 

Մարմիններ Նյութեր
 Սեղան  Մետաղ, կավ, պղինձ
 կահույք  Պլասմաս, ապակի, մարմար,
Օրգանական նյութեր Անօրգանական նյութեր
 քացախ, գլուկոզներ, գլիցիրին  Երկաթ, շմոլագազ, թթվածին, ածզաթթու գազ
Կենդանի

քար, հող, ավազ, գետ

Անկենդան մարմիններ

մարդ, կենդանի, բույսեր

 

 

 

 

Քիմիայի ընտրության գոծունեությունը

Բարև ձեզ Ես Անուշ Մարգարյանն եմ։ Ես  ընտրության գոծունեությունը ընտրել եմ քիմիա։ Այսոր արդեն երկրորդ դասն էր, երբ մենք հաճախում ենք քիմիայի ընտրությանը։ Մենք արդեն երեք փորց արել ենք։ Ես այսոր կուզենաի ներկայացնել այդ փորցերից մեկը։

Փորձ 1

 

Փորձ2

 

Փորձ3

Մեր դասերը շատ հետաքրքիր են և ուսուցիչն էլ շատ լավն է։ Մենք հիմա աշխատում ենք մի նախագծի վրա։ Այն նյութերի մասին է։
Օրինթկ՝  Ես օրինակ գրում եմ թե ինչ քիմիական նյութեր է պարունակում շպարման միջոցները և ինչ քիմիական ռաքցիաներ կարող է առաջանալ զեր օրգանիզմում և վերջում ինչ հիվանդություններ կձեռքբերեք։

 

 

Սա ընտրության խմբի երեխաներից մեկի աշխատանքն է։

 

Քիմիան որպես բնագիտական առարկա

Քիմիան դա գիտություն է ,որը ուսումնասիրում է նյութերը,նրանց բաղադրությունը ,կառուցվացքը,հատկությունները և կիրառումը։

Ֆիզիկքիմիա ,կենսաբանություն ,աշխարագրություն ,երկրաբանություն ,աստղագիտություն և էկոլոգիա։

Մեզ շրջապատող բոլոր առարկաները կոչվում են ֆիզիկական մարմիններ,այն ինչից կազմնված են ֆիզիկական մարմինները կոչվում են նյութեր։

Քանո–Փայտ,պլասմասա,ալյումինից,ռետինե,ապակյա։
Արձան–Կավ,ոսկի,պղինձ,փայտ պլասմասա,գիպս,մարմար,արծաթյա։
Ամանեղեն–Կավ ,պլասմաս,ապակյա,երկաթյա,ալյումինե,ճենապակյա
Զարդեղեն-Ոսկի,ալյումին,կավ,մալախիտ,տապազ,լազուրիտ,ադամանդ,պերիդոտ,ամետիստ։

Քիմիան սնունդում

Մեր կյաքի ընթացքում մենք ուտում և ըմպում ենք շատ տարբեր ըմպելիքներ,համեմունքներ և այլն ,բայց չգիտենք ինչից են այդ ամենը ստանում:
Ես կներկայացնեմ երեք մթերք ,որոնց բաղադրության մեջ կան վնասակար քիմիական նյութեր:
1.Բուտան
Բուտանը դա գազ է ,որը օգտագորոծում են կրակայրիչը լիցքավորելու համար,բայց այն նաև ավելացնում են Ֆաստ ֆուդի մեջ,չիպսերի և սառեցրած մթերքին ,որ այն ունենա թարմ տեսք:

2.Էստրոգեն
Էստրոգենը տալիս են կովերի ,որ արագ մեծանան և տան շատ միս և կաթ:Չնայած նրան ,որ չեն ապացուցել ,որ այն վտանգավոր է բժիշկները խորուրդ են տալիս չօգտագործել այն:
3.Քանի որ վանելինը շատ թանկ է,իսկ աշխարհում նրա կարիքը կազմում է հազար տոնա տրում,նրան փոխարինում են լինգինով:

 

 

 

 

 

 

 

Քննարկվող հարցեր

Քիմիան որպես բնագիտական

Քմիան դա գիտություն է որը ուսումնասիրում է նյութերը, նրանց բաղադրությունը, կառուցվածքը, հատկությունները և կիրառումը:

Ինչպիսի բնագիտական գիտություններ գիտեք

Աստղագիտություն, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, բնապահպանություն, երկրաբանություն:

Ինչ է նյութը և մարմինը

Մեզ շրջապատող բոլոր առարկաները, ֆիզիկական մարմինն էր են: Այն ինչը որ կազմված է ֆիզիկական մարմիններից, դա նյութ է:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реклама