Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի

Խնդիր 1: Չորս վերնաշապիկը մեկ տաբատից 10%-ով էժան են: Քանի՞ տոկոսով է հինգ հատ վերնաշապիկը թանկ մեկ տաբատից:

12,5

Խնդիր 22 տուփ կոնֆետը 3 հոգու բավարարում է 12 օր: Քանի՞ օրում կուտեն կվերջացնեն 6 տուփ կոնֆետը 4 հոգին միասին:

54 օր

Խնդիր 3Միլենան և Ռուզանը ապրում են նույն շենքում և հաճախում են նույն դպրոցը։ Միլենան դպրոցից տուն հեռավորությունը քայլում է 20 րոպեում, իսկ Ռուզանը՝ 30 րոպեում։ Մի օր նրանք միաժամանակ դուրս եկան, մեկը դպրոցից, մյուսը՝ տանից։ Դուրս գալուց քանի՞ րոպե հետո նրանք կհանդիպեն։

15 րոպե

Խնդիր 4Ձկան գլխի երկարությունը 10 սմ է։ Պոչի երկարությունը հավասար է գլխի երկարության և իրանի երկարության կեսի գումարին։ Մյուս կողմից՝ իրանի երկարությունը հավասար է պոչի և գլխի երկարությունների գումարին։ Գտնել ձկան երկարությունը։

Պոչ = 2x

2x + 10

60 սմ

30- Իրան

20- Պոչ

10- Գլուխ

 

Առաջադրանքներ՝ ամբողջ տարվա

https://docs.google.com/document/d/1ZjSFjBO-xV6vEWILxWU9mVtDNt_qYCmoB5npUTEyT10/edit

Մաթեմտիկայի պատմություն

1991 թ. մայիսին մի խումբ երիտասարդ մաթեմատիկոսներ նախաձեռնեցին հիմնադրել մասնագիտական միություն, որը կհամախմբեր մաթեմատիկայի տարբեր բնագավառներում աշխատող գիտնականների, որոնք ապրում էին տարբեր երկրներում, սակայն ավանդ էին ներդնում Հայաստանի Հանրապետությունում մաթեմատիկայի զարգացման գործում:

Դրանից մի քանի տարի առաջ կար ոչ կանոնակարգված Երիտասարդ մաթեմատիկոսների  միություն, որը պարբերաբար  կազմակերպում էր գիտական նստաշրջաններ, որտեղ ներկայացվում  էին գիտական զեկուցումներ և նույնիսկ հրավիրում էր բավականին ներկայացուցչական ԽՍՀՄ չափանիշներով գիտաժողովներ որոցից առաջինը տեղի է ունեցել 1982 թ.,Մաթեմատիկական ֆիզիկայի արդիական հիմնախնդիրները թեմայով:

Այնուհետև գաղափար առաջացավ, հակառակ գոյություն ունեցող խոչընդոտների, ստեղծել գիտնականների ընդհանրություն Մաթեմատիկական միության ավանդական տեսքով:

Պայմանվորված պատմանկան հանգամանքներով, Հայաստանում մաթեմատիկայի հետ կապված գիտնականները ցրված են ողջ աշխարհով: Ոմանք ստացել են մասնագիտական կրթություն արտասահմանում, սակայն աշխատում են այստեղ: Այլոք, որոնք աճել են որպես հետազոտողներ Հայաստանում, աշխատում են այլ երկրներում: Մեկ այլ խմբի անդամները  թե ձևավորվել են որպես մաթեմատիկոսներ արտասահմանում, թե աշխատում են այնտեղ, սակայն իրենց ավանդն են ներդնում մեր գիտության զարգացման գործում:  Ահա այս պատճառներով  մասնագիտական համախմբման համար ընտրվել էր «միություն» անվանումը:

Առաջին համագումարը տեղի է ունեցել 1991, մայիսի 18-ին: Դա մի ժամանակշրջան էր, ընկած անկախության հռչակման 1990 թ. օգոստոսի 23, առաջինը ոչ-Բալթյան Խորհրդային հանրապետույուններից և ԽՍՀՄ կազմաքանդման 1991 թ. դեկտեմբերին:

Հանրապետության համարյա բոլոր մաթեմատիկոսները հավաքվել էին Երևանի պետական համալսարանի մեծ դահլիճում և քննարկում էին կազմակերպչական և այլ հրատապ հարցեր:

Ընդունեց ՀՄՄ կանոնադրությունը և ընտրվեց ղեկավար մարմինը:

ՀՄՄ առաջին նախագահ ընտրվեց հայտնի գիտնական պրոֆ. Ալեքսանդր Թալալյանը, որը Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկանն էր այդ ժամանակ:

Առաջին խորհրդի կազմում ընտրվեցին՝

Սերգեյ Անտոնյանը, Սամվել Ապրեսյանը, Նորայր Առաքելյանը, Վիկտոր Արզումանյանը, Բագրատ Բատիկայնը, Գեղամ Գևորգյանը, Նորայր Ենգիբարյանը, Վանիկ Զաքարյանը, Ալեքսանդր Թալալյանը, Սարգիս Հակոբյանը, Հրաչիկ Հայրապետյանը, Տիգրան Հարությունյանը, Ֆելիքս Հարությունյանը, Հայկ Ղազարյանը, Վալերի Մարտիրոսյանը, Վարդան Մարտիրոսյանը, Յուրի Մովսիսյանը, Կարեն Յաղջյանը, Վլադիմիր Յավրյանը, Բորիս Նահապետյանը, Ռոմեն Շահբաղյանը, Ֆայզո Շամոյանը, Շվայց Սահակյանը, Սոկրատ Սիմոնյանը, Աշոտ Վաղարշակյանը, Վիկտոր Օհանյանը:

Առաջին վերստուգիչ հանձնաժողովում ընտրվեցին

Ռաֆայել Արամյանը, Արթուր Ավետիսյանը, Ռոբերտ Դավթյանը, Աշոտ Կակոսյանը, Համլետ Մարտիրոսյանը, Երվանդ Մկրտչյանը, Բորիս Սահակյանը:

Մայիսի 24-ին երկու փոխ նախագահներ և գործադիր մարմին ընտրվեցին խորհրդի կազմից: Փոխ նախագահներ՝ Բորիս Նահապետյան, Գեղամ Գևորգյան:

Վարչություն՝ Վիկտոր Արզումանյան (քարտուղար), Նորայր Ենգիբարյան, Հայկ Ղազարյան, Վարդան Մարտիրոսյան, Ռոմեն Շահբաղյան, Վիկտոր Օհանյան (գանձապահ) :

Խորհրդի այս նիստը եղավ վերջինը: Հետագայում ՀՄՄ ընթացիկ ղեկավարությունը իրականցնում էր Վարչությունը: Հաջորդ համագումարում խորհրդի կազմը կրճատվեց և ղեկավարությունը վերապահվեց գործադիր մարմնին:

Հայկական  մաթեմատիկական միությունը պաշտոնապես գրանցվել է Հայաստանի հանրապետության Արդարադատության նախարարությունում 1991 թ. հուլիսի 10-ին:

ՀՄՄն Միջազգային մաթեմատիկական միության անդամ է 1993 թ.

Մի քանի տեղեկաթերթեր են հրատարակվել ոչ մեծ տպաքանակով: Բոլոր պահպանված օրինակների բովանդակությանը կարելի ծանոթանալ այստեղ:

Ստորև նշված են ՀՄՄ բոլոր համագումարների և ընտրված նախագահների ցուցակը

 • 1991, Ալեքսանդր Թալալյան
 • 1994, Նորայր Առաքելյան
 • 1997, Ռուբեն համբաձումյան
 • 2001, Նորայր Ենգիբարյան
 • 2004, Հրաչիկ Հայրապետյան
 • 2008, Հրաչիկ Հայրապետյան
 • 2011, Տիգրան Հարությունյան
 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) 11,5+ 32,1=43,6 , գ) 21,72 +52,21=73,93 , ե) 0,12 +1,1=1,13 ,

բ) 63,207 + 26,103=89,400 , դ) 171,9 + 6,01=177,10 , զ) 77,54 + 23,12=100,66

 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.
  ա) –4,6 > 4,6, գ) 1,22 > 1,213, ե) 3,8 > –3,801,

բ) 0,4 > 0,36, դ) 3,07 > 3,08, զ) 142,109 < 125,256

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք այնպիսի թիվ, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի.
  ա) 8,92 < 8,62 , բ) 12,9 > 15,9 , գ) 35,94< 35,94 , դ) 37,5 >37,58
 2. Կոտորակները դասավորե՛քնվազման կարգով.
  0,115; 3,12 ;11,9; 44,58; 53,91;110,01;1124,9

7․ Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի բոլոր կարգերը.

ա) 51,2=տասնորդական

դ) 110,66=Հարյուրորդական

է) 92,1542=տասհազարորդական

բ) 96,472-հարյուրորդական

ե) 32,4=տարսնորդական

ը) 5212,2358-տասհազարորդական

գ) 1,561-հարյուրդական

զ) 35,34425-հարյուրահազորդական

թ) 7365,21454172-Հարյուրմիլյոներորդկան
8․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառմամբ․

625/10=62,5

896/100=8,96

12/10=1,2

123654/1000000=?

520/1000=?

3/10=?

9․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 9,17=917/100

բ) 107,86=10786/100

գ) 12,001 =12001/1000

դ) 78,5415=785415/10000

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (Տանը)
1․ Կատարե՛ք գործողությունը։
ա) 6,9+3,5= 10.4                         բ) 44,6+52,5= 97.1                           գ) 51,101+0.211=51.312

դ) 252 ,86-46,6=206. 26           ե)32,88-18.121=3269.879              զ)121,211- 02,458=118.753

2. Կատարե՛ք բազմապատկում․
ա) 30,118= 240.88      բ)188,2⋅4=752.8        գ)000111=11      դ)1,8⋅22=39.6

3. Կատարե՛ք բազմապատկում․
ա) 0,03 ⋅ 10= 30               գ) 129, ⋅ 10000=129                     ե) –53, ⋅ 10=53

4. Կատարե՛ք հանում.

ա) 3,6 – 0,4 = 3,2           գ) 4,72 – 1,37=3.35                ե) 8,5 – 7,1 = 1.4

բ) 72 – 50,5 =21.5           դ) 101,1-9,56 =91,54                    զ) 1835 – 2,35= 1832.65

 

Реклама