Երկրաչափություն, հանրահաշիվ

 1. Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ մարդկանց 50 տոկոսն ունի առաջին խմբի արյուն, 30 տոկոսը՝ երկրորդ, 15 տոկոսը՝ երրորդ, իսկ 5 տոկոսը՝ չորրորդ։Հաշվի՛ր Հայաստանի 3000000 բնակչությունից քանիսն ունեն
  ա․  1-ին կարգի արյուն, 1500000
  բ․ 2-րդ կարգի արյուն,    900000
  գ․ 3-րդ կարգի արյուն,    450000
  դ․ 4-րդ կարգի արյուն։  150000

 

 1. Արթուն և հարաբերական հանգստի պայմաններում չափահաս մարդը 1 րոպեում կատարում է մոտավորապես 16 շնչառական շարժում, քնած ժամանակ՝ 12։ Ուսանողը գտնվում է 18 ժամ արթուն և հարաբերական հանգստի պայմաններում և 6 ժամ՝ քնած։
  ա․ Հաշվի՛ր ուսանողի արթուն վիճակում կատարած շնչառական շարժումների քանակը, 17280

բ․ Հաշվի՛ր ուսանողի քնած վիճակում կատարած շնչառական շարժումների քանակը։ 4320

 

 1. Ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս մարդու մարմնից գոլորշացավ 0,3 կգ քրտինք։ 1գրամ քրտինքի գոլորշացման համար ծախսվում է 2,45 ԿՋ էներգիա (ԿՋ=կիլոջոուլ)։ Քանի՞ ԿՋ էներգիա հեռացավ մարդու օրգանիզմից ։

 

300*2.45=735 ԿՋ էներգիա

 

 1. Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ մարդկանց 50 տոկոսն ունի առաջին խմբի արյուն, 30 տոկոսը՝ երկրորդ, 15 տոկոսը՝ երրորդ, իսկ 5 տոկոսը՝ չորրորդ։Հաշվի՛ր Չինաստանում  քանիսն ունեն
  ա․  1-ին կարգի արյուն,
  բ․ 2-րդ կարգի արյուն,
  գ․ 3-րդ կարգի արյուն,
  դ․ 4-րդ կարգի արյուն,
  ե․ 1-ին և 4-րդ կարգի արյուն։
 2. Ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս մարդու մարմնից գոլորշացավ 1,5 կգ քրտինք։ 1գրամ քրտինքի գոլորշացման համար ծախսվում է 2,45 ԿՋ էներգիա (ԿՋ=կիլոջոուլ)։ Քանի՞ ԿՋ էներգիա հեռացավ մարդու օրգանիզմից ։

 

 

 


 

Տանը

վարժ 1

 1. 6ով
 2. 11-ով կմեծանա
 3. 3-ով կմեծանա
 4. 5-ով կմեծանա
 5. 8-ով կմեծանա
 6. գումարը չի փոխվի
վարժ 2
 1. տարբերությունը չի փոխվի
 2. տարբերությունը կմեծանա 2-ով
 3. տարբերությունը կմեծանա 8-ով
 4. տարբերությունը կմեծանա1-ով
 5. տարբերությունը չի փոխվի
վարժ. 3
 1. 14
 2. 44
 3. 36
 4. 10
 5. 15
 6. 7
վարժ 4
 1. արտադրյալը կմեծանա 3 անգամ
 2. արտադրյալը կփոխվի 6 անգամ
 3. արտադրյալը չի փոխվում
 4. արտադրյալը կփոքրանա 3 անգամ
 5. արտադրյալը կփոքրանա 9 անգամ
 6. արտադրյալը չի փոխվի
վարժ 5
ա․ (3+7) · 2-5 = 15                ե․ 18:6-3+7=9
բ․ 18-(8։2+5) = 9                  զ․ 22-20:(2+3)=18
գ․ (2 · 3+4):2 = 5                  է․ 7+(21-12):3=10
դ․ 5+12-8:2 = 10                   ը․ 21-(18:3+9)=6

 

 

 

 

Տանը

վարժ 1

ա. 83-43=40

բ. 189-55=134

գ. 385-99=286

դ. 956-155=801

վարժ. 2

ա. 10+9=19

բ. 129+294=423

գ. 928+896=1824

դ. 963+7858=8821

ե. 2658+6547=9205

զ. 65479+9875=75354

Վարժ. 3

ա. 987+123=1110

1110123=987

բ. 98721+45678=144399

14439945678=98721

վարժ. 4

ա. 12*3=36

բ. 23*54=1172

գ. 625/5=125

վարժ. 5

ա. 21+67=88

բ. 352176=176

գ. 3*7=21

դ. 26+73=99

ե. 451-269=182

զ.98/32,67=3

է. 645+45=690

ը.37*14=518

թ. 4795/95=137

ժ. 14098=42

ժա. 57*17=969

ժբ. 798/19=42

վարժ. 6

ա. 2*2*2*2*22*2=27

բ.  6*6*6*6*6*6*6*6*6*6*6=611

գ. 8*8*8*8*8*8*8*8*8*8*8*8*8*8*8=815

դ. 3*3*3*3*3*3*3*3*3*3=310

ե. 5*5*5*5*5*5*5*5*5=59

զ. 11*11*11*11*11*11*11*11=118

վարժ 7

իմ իմացած ամենա մեծ թիվը բիլիոնն է:

 

Реклама