Քիմիա՝ հարցեր և պատասխանել

 • Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք

Քիմիան ուսումնասիրում  է նյութեր: Նրանց կառուցվացքը, բաղադրությունը և կիռառումը:

 • Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ

Մարմին՝ աթոռ, սեղան, պահարան, արձան:

Նյութ՝ փայտ, երկաթ, պլաստմաս, ալյումին, քար, կավ:

 • Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ

Բարդ նյութ՝ածխաթթու գազը, ջուր:

Պարզ նյութ՝ազոտ, թթվածին, ծծումբ, երկաթ, պղինձ, ոսկի:

 • Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
Երբ տեղի է ունենում ֆիզիկական երևույթ, փոփոխության կարող են ենթարկվել  նյութի ագրեգատային վիճակը, խտությունը, առարկայի չափսը կամ ձևը, սակայն նյութի բաղադրությունը և կառուցվածքը անփոփոխ են մնում: Նոր նյութեր չեն առաջանում  նյութը հալեցնելիս, եռացնելիս, մանրացնելիս, պնդանալիս, մագնիսանալիս և այլն:
 
Ֆիզիկական երևույթների  օրինակներ են՝
Ծծմբի, շաքարի, կերակրի աղի, ածխի մեծ  կտորների` փոշու վերածվելը, երկաթի խարտելը, ապակյա բաժակի, կուժի  կոտրվելը, պղնձե լարի, տետրի թղթի, կոճի թելի և այլնի  կտրելը, ջրի  եռալը, մոմի  և սառույցի հալվելը, ցողի գոլորշիանալը և այլն:
Քիմիական են անվանում այն երևույթները, որոնց ընթացքում  նյութերը փոխարկվում են  մեկը մյուսի, այսինքն` նոր նյութեր են առաջանում:
Քիմիական երևույթների օրինակներ՝
մագնեզիումի այրումը, լուցկու այրումը, փայտի այրումը:
 • Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը

Մոլեկուլ, նյութի փոքրագույն մասնիկ, որը պահպանում է նրա հիմնական քիմիական հատկությունները և կարող է գոյություն ունենալ ինքնուրույն։ Մոլեկուլը քիմիական կապերով միացած ատոմների խումբ է։ Քիմիական կապը մոլեկուլում հիմնականում պայմանավորված է արժեքական էլեկտրոններով։

Ատոմքիմիական տարրի հատկություններ ունեցող փոքրագույն մասնիկ։ Ցանկացած պինդ մարմին, հեղուկ, գազ կամ պլազմա կազմված է չեզոք կամ իոնացված ատոմներից։

 • Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք

Նյութերը կազմված են մոլեկուլներից, ատոմներից, իոներից:

Եվ մոլուկլները և ատոմները գտնվում են անհնդատ շարժման մեջ:

Նյութի ագրեգատային վիճակը կախված է մոլոեկուլների կամ մասնիկների միջև տարածությունից:

Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ և մոլեկուլները և ատոմները պահպանվում են:

Քիմիական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են իսկ ատոմները պահպանվում են:

 • Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանգված

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված, մոլեկուլի հարաբերական զանգվածի ատոմային միավոր։ Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, թե տվյալ նյութի մոլեկուլի զանգվածը քանի անգամ է մեծ Զանգվածի ատոմային միավորից (ԶԱՄ)։

Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածքիմիական մեծություն, որը ցույց է տալիս թե տվյալ քիմիական տարրը քանի անգամ է մեծ որպես չափանիշ ընդունված ջրածնի հարաբերական ատոմային զանգվածից Ar(H)=1:

 • Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը

Պարբերական աղյուսակը դա Մենդելեևի պարբերական աղյուսակն է։ Այն քիմիական տարրերի աղյուսակ է։ Նա հայտնաբերել է պարբերականության օրենքը և կազմել աղյուսակը։ Տարրերը դասավորված են ըստ կարգահամարների՝ ատոմների միջուկներում եղած պրոտոնների թվի աճի։ Քանի որ շատ էին տարրերը և ցաքուցրիվ էր նրանց վիճակը Դ.Ի. Մենդելեևը համարակալել է բոլոր տարրերը և դասակարգել: Ամեն ութ տարրից հետո կրկնվում է տարրերի հատկությունները: Ակլալիական մետաղից ութերորդը ալկալիական մետաղ, հաոգենից ութերորդը հալոգեն, իներտ գազից հետո ութերորդը իներտ գազ: Այնպես բաժանվեց, որ ալիկալիական մետաղները լինեն իրար տակ, հալոգենները իրար տակ, իներտ գազերը իրար տակ: Այդ շարքերը կոչվեցին պարբերություններ:

 • Պարբերություններ, ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը

Պարբերության համարը ցույց է տալիս էլեկտրոնային շերտերի թիվը միջուկից կան տարածություներ, որտեղ էլեկտրոների գտնվելու հավանականությունը մեծ է այդ տարածություները էլեկտրոնային շերտեր: Եթե տարը գտնվում է  գլխավոր ենթախմբում ապա խմբի համարը ցույց է տալիս էլեկտրոների թիվը վերջի շերտում:

 • Կարգաթիվ, ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը

Կարգաթիվը ցույց է տալիս պռոտոնների և էլեկտրոնների թիվը, և միջուկի լիցքը։

 • Խմբեր, ենթաղմբեր, ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը

Ցույց է տալիս էլեկտրոնի քանակը նյութի վերջին շերտում։

 • Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի

քիմիական տարրի նշանը N
կարգաթիվ,7 միջուկի լիցքը +7,
հարաբերական ատոմային զանգվածը AR(N)=14
մեկ ատոմի զանգվածը (գ) mo=14×1.66×10-27=23.24×10-27
Դիրքը պարբերականհամակարգում“ո՞ր պարբերության տարր է,խումբը պարբերություն2, խումբ5 ,ենթախումբը գլխավոր
Ատոմի բաղադրությունը՝(7P 7N) 7e
կառուցվածքը (+7) 2 3 2
էլեկտրոնային թաղանթի
ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ է, թե՞ ոչմետաղ
մետաղ
Օքսիդացման աստիճանը`-2 +2

 • Օքսիդացման աստիճան, վալենտականություն

Տարրի օքսիդացման աստիճանը պայմանական այն լիցքն է, որը քիմիական միացության մոլեկուլում վերագրվում է ատոմին որի միացությունը կազմված է միայն իոններից:
Վալենտականությունը քիմիական տարրերի հիմնարար հատկություններից է, որը պայմանավորված է տարրի էլեկտրոնային կառուցվածքով՝ վալենտային Էլեկտրոնների թվով։

 • քիմիական կապի   տեսակները՝կովալենտ,                 (ոչբևեռայի,բևեռային),իոնային,մետաղական

Այն կապը, որն առաջանում է հավասարաչափ բաշխված ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերով, որոնց կապված են երկու միջուկները (կենտրոնների) կոչվում է կովալենտային ոչ բևեռային:
Այն քիմիական կապը, որն առաջանում է ոչ մետաղների ատոմների միջև՝ դեպի առավել էլեկտրաբացասական տարրի ատոմը՝ շեղված էլեկտրոնային զույգի միջոցով, անվանվում է կովալենտային բևեռային:
Քիմիական կապը, որն առաջանում է երկու ատոմի միջև ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգի միջոցով կոչվում է կովալենտային:
Իոնային կապը առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների ատոմների միջև:
Մետաղական կապ առաջանում է մետաղական պարզ նյութերում և համաձուլվածքներում։

 • Քիմիական բանաձև,հաշվարկներ բանաձևվով

1) քիմիական տարրի նշանը N
2) կարգաթիվը 7, միջուկի լիցքը +7,
3) հարաբերական ատոմային զանգվածը AR(N)=14

4)մեկ ատոմի զանգվածը (գ) mo=14×1.66×10-27=23.24×10-27

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞ր պարբերության տարր է,խումբը 2,ենթախումբը 5
6) Ատոմի բաղադրությունը ՝(7P 7N) 7e
7)էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ է, թե՞ ոչմետաղ
մետաղ
9) Օքսիդացման աստիճանը“-2 +2

 • Նյութի քանակ,մոլ՝8դաս;

Նյութի քանակը  տվյալ նյութի չափաբաժինն է, որը պարունակում է այդ նյութի որոշակի թվով կառուցվածքային միավորներ:

Նյութի քիմիական քանակի չափման միավորը մոլն է ( լատիներեն նշանակում է քանակ):
Մեկ մոլը նյութի այն քանակն է, որն այնքան կառուցվածքային միավոր (ատոմ, մոլեկուլ, կամ այլ մասնիկ) է պարունակում, որքան ատոմ է պարունակվում ածխածնի C12 իզոտոպի  0,012կգ -ը:
Նյութի քանակ արտահայտության մեջ նյութ բառն օգտագործվում է ընդարձակ մատերիա իմաստով: Այդ պատճառով կառուցվածքային մասնիկների թվին են դասվում պրոտոնները, էլեկտրոնները և ֆիզիկական մյուս մասնիկները, որոնք ինքնըստինքյան քիմիական նյութեր չեն առաջացնում:
 • Քիմիական հավասարումներ,քիմիական ռոակցիների
 • տեսակները՝միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանալման՝8դաս;
 • Բարդ նյութերի դասակարգում՝օքսիդ,թթու,հիմք,աղ՝8դաս;
 • Քիմիայի օրենքները՝նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը,նյութի բաղադրության պահպանման օչենքը՝8դաս;
 • Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների՝8դաս;
Реклама

Բարդ նյութեր

Image result for բարդ նյութեր

Օքսիդները են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են երկու տարի ատոմներից, որոնցից մեկը թթվածին է։

 

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են ջրածնի մեկ կամ մի քանի ատոմներից, և թթվային մնացորդներից։

 

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը , որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և OH խմբերից։

 

Աղեր են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից, և թթվային մնացորդից։

Քիմիական ռաքցիաներ

Միացման
Միացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ երկու կամ ավելի նյութերից
ստացվում է բարդ նյութ։
Քայքայման  
կոչվում այն ռեակցիան է, որի քայքայման ձևով ստեղծվում ո երկու նյութ
Cu2Ch3O5 = Մալախիտ (կանաչ նյութ) + H2O + Co2
Տեղակալման ռեակցիա
Տեղակալման են կոչվում այն ռեակցիաները , որոնք կատարվում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի ատոմները տեղակայում են բարդ նյութի տարի ատոմներից որևէ մեկին։
Fe + CuCl2 – պարզ նյութ = FeCl2 + Cu
Փոխանակման
Փոխանակման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջև, որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով։
Չեզոքացման
Չեզոքացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարվում են թթուների և հիմքերի միջև , որի արդյունքում ստացվում են աղ և չեզոք նյութ և ջո

Քիմիական բանափևեր

Քիմիական բանաձևը դա նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է, նշանների և ինդեքսների միջոցով։

Առաջին օրենքը․ Նյութի բաղադրության պահպանման օրենքը

Անկախ նյութի գտնվելու վայրից և ստացման եղանակներից, նյութերը ունեն հաստատուն բաղադրություն։

Քիմիական հավասարումը դա քիմիական ռեակցիայի պայմանական գրառումն է բանաձևերի և գործակիցների միջոցով։

Երկրորդ օրենքը

Ելանյութեր զանգվածը միշտ հավասար է ստացված նյութերի զանգվածին։

Ռեակցիաները լինում են չորս տեսակի։

Միացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ երկու կամ ավելի նյութերից ստացվում է մեկ բարդ նյութ։ Միացման ռեակցիա է մագնեզիումի այրումը։
2Mg+O2=2MgO

Քայքայման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ մեկ բարդ նյութից ստացվում են մի քանի նյութեր։

Քիմիական փորձեր

Տեղակալման են կոչվում այն ռեկացիաները, որոնք կատարում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի տարրի ատոմները տեղակալում են բարդ նյութի տարրի ատոմնրից որևէ մեկին։

Fe+CuCl2=FeCl2+Cu
Mg+AlCl3=MgCl2+Al
Zn+HCl=ZnCl2+H2

Փոխանակման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարում են երկու բարդ նյութերի միջև, որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով։

NaOH+HCl=NaCl+H2O

Չեզոքացման ռեակցիան, դա փոխանակման ռեակցիայի տեսակ է։ Չեզոքացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարվում են հիմքերի և թթուների միջև, որի արդյունքում ստացվում է աղ և չեզոք նյութ՝ ջուր։

Al2O3+H2SO4=AlSO4+H2O= Al2(SO4)3+H2O

Չեզոքացման ռեակցիաները կատարվում են թթուների և օքսիդների միջև։

Երկրաչափություն

BC=AD,<1=<2

—————————

Ա)Ապ․ABC=CDA

Եթե <1=<2 ապա <3=<4 և ըստ առաջին հայտանիշին եռանկյունները հավասարեն։

Պատ․ապացուցված է

Բ)AD=17սմ,DC=14սմ

——————————

AB-?,BC-?

BC=AD=17սմ

DC=AB=14

AB=2+CB=AC+CB-3

CB=x

AB=2+x=x+x-3

_____________

x+x-3=2+x

x+x-x=2+3

x=5

AB=7

AC=AB=5

P=15սմ,AB=x,AB=2+x,AC=x+1

___________________

x+2+x+1+x=15սմ

3x+3=15սմ

X=4

AB=4,BC=2+x=6,AC=x+1=5

Խնդիր 1. Ճանճն ունի 6 ոտք, իսկ սարդը 8 ոտք: 2 ճանճը և 3 սարդը ունեն նույնքան ոտք, որքան 10 թռչունը և

1) 2 կատուն 2) 3 կատուն 3) 4 կատուն 4) 6 կատուն

Խնդիր 2. Արմենը մաթեմատիկայից ստացել է երեք գնահատական, որոնց միջին թվաբանականը 8 է։ Եվս մեկ գնահատական ստանալուց հետո նրա գնահատականների միջինը դարձավ 7։ Ի՞նչ գնահատական ստացավ Արմենը։

1) 4  2) 5   3) 6    4) 8

Խնդիր 3. Ամսագիրն արժե 400 դրամ, իսկ գիրքը նրանից 60%-ով թանկ է: Պարզել, թե քանի՞տոկոսով է ամսագիրն էժան գրքից:

1) 40  2)37,5   3)50    4)60

Խնդիր 4. Քանի զրոներով է վերջանում 1-ից մինջև 27-ը բոլոր բնական թվերի արտադրյալը:

Ոչ մի

Խնդիր 5. 18 հատ քարտերից յուրաքանչյուրի վրա գրված է 4 կամ 5 թիվը: Հայտնի է, որ բոլոր քարտերի վրա գրված թվերի գումարը բաժանվում է 17-ի: Քարտերից քանիսի՞ վրա է գրված 4 թիվը:

Խնդիր 6. Հայրը որդուց մեծ է 4 անգամ։ 20 տարի հետո նա որդուց մեծ կլինի 2 անգամ։ Քանի՞ տարեկան է հիմա հայրը։

Խնդիր 7. Շուկայում ապրանքները փոխանակում են՝ ըստ աղյուսակի: Առնվազն քանի՞ հավ պետք է Պետրոսը բերի շուկա, որպեսզի կարողանա տուն տանել մեկ սագ, մեկ հնդկահավ և մեկ աքլոր: Փոխանակման աղյուսակ

1 հնդկահավ => 5 աքլոր, 1 սագ+2 հավ => 3 աքլոր, 4հավ => 1 սագ

Խնդիր 8. Արմանը մտապահեց մի թիվ, բաժանեց այն 7-ի, ստացվածին գումարեց 7 և վերջապես ստացված արդյունքը բազմապատկեց 7-ով: Այդպես նա ստացավ 777 թիվը: Ո՞ր թիվն է մտապահել Արմանը:

1) 111 2) 728    3) 722      4) 567

Խնդիր 9. Բանվորը գերանները կտրում է սղոցով: Յուրաքանչյուր գերանը գոնե մեկ անգամ կտրելով, 53 կտրումով նա ստացավ 72 փոքր գերան: Քանի՞ գերան կար սկզբում:

1) 17   2) 18    3) 19    4) 21

 

Եթե մի եռանկյան երկու կողմը և նրանցով կազմված անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմին , և նրանցով կազմված անկյանը ապա այդ երկու անկյունները հավասար են ։

 1. Օգտվելով նկար 44-ից՝ գտեք՝ ա) 1, 3, 4 անկյունները, եթե <2=117, բ)1, 2, 4 անկյունները, եթե <3=43 27:

ա)4=117

180-117=63

1=63

3=63

բ)1=43^27

180-43^27=137^33

 1. Գտեք երկու ուղիղների հատումից առաջացած չփռված անկյունները, եթե՝ ա)դրանցից երկուսի գումարը 114 է, բ)երեք անկյունների գումարը 220 է:

ա)114:2=57

բ)220-180=40

180-40=140

 1. Ըստ նկար 44-ի՝ գտեք 1, 2, 3, 4 անկյունները, եթե՝ <2+<4=220:

ա)220:2=110

180-110=70

2=110

4=110

1=70

3=70

 1. Նկար 52-ում պատկերված է երեք ուղիղ, որոնք հատվում են O կետում: Գտեք անկյունների գումարը՝ <1+<2+<3:

<1+<2+<3=180

78.Նկար 53-ում <AOB=50, <FOE=70: Գտեք AOC, BOD, COE և COD անկյունները:

AOC=120

BOD=130

COE=110

COD=60

45.D կետը գտնվում է AB հատվածի վրա, որի երկարությունը 14 սմ է: Գտեք AD հատվածի երկարությունը, եթե DA=3DB:

Լուծում

14:4=3 2մն

2:4=0,5

3+0,5=3,5

48.28 սմ-ի հավասար հատվածը տրոհված է երեք անհավասար հատվածների: Եզրային հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը 16 սմ է: Գտեք մեջտեղի հատվածի երկարությունը:

Լուծում

28-16=12

16-12=4

 1. OE ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք <AOB-ն, եթե՝

Ա)<AOE=44, <EOB=77:

Լուծում

44+77=121

 1. OC ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք AOC անկյունը, եթե <AOB=155, և AOC անկյունը 15-ով մեծ է COB անկյունից:

Լուծում

155-15=140

140:2=70

70+15=85

Հանրահաշիվ

1)x-2y=0

2x-3y-7=0

x=2y

2*(2y)-3y-7=0

4y-3y-7=0

y-7=0

x=2*7=14

y=7

(14;7)

2)x+5y=0

3x+7y-15=0

x=-5y

3*(-5y)+7y-16=0

-15y+7y-16=0

-8y-16=0

-8y=16

x=-5*(-2)

y=-2

x=10

y=-2

(10;-2)

3)y-3x=0

x-2y+10=0

y=3x

x-2*3x+10=0

x-6x+10=0

-5+10=0

-5x=-10

y=6

x=2

(2;6)

4)7x-y=0

3x-y+12=0

y=-7x

3x+7z+12=0

10x+12=0

10x=-12

y=-6/5

x=-12/10

1)x-y=5

-4x+4y=20

4x-4y=20

-4x+4y=20

0+0=40

0=40

Լուծում չունի

2)2x+3y=-4

5x+6y=7

-4x-6y=8

5x+6y=7

x+0=15

x=15

2*15+3y=-4

30+3y=-4

3y=-34

y=-34/3

(15;-34/3)

3)3x-2y=11

4x-5y=3

12x-8y=44

-12x+15y=-9

0-7y=35

-7y=35

y=-5

3*x-2*(-5)=11

3x-10=11

3x=21

x=7

(7;-5)

1. x — 2y — 3 = 0

x + y + 1 = 0

x = -5

y = 4

2. x — 3y + 3 = 0

x + y — 1 = 0

x = 0

y = 1

3. 4x + y — 2 = 0

3x + y + 3 = 0

x = 5

y = -18

4. x — y — 7 = 0

3x — y + 1 = 0

x = -4

y = -11

35)

1. x + 3y — 1 = 0

-x + 4y + 8 = 0

x = 4

y = -1

2. x — 2y + 3 = 0

-x + 3y — 2 = 0

x = -5

y = -1

3. x — y + 2 = 0

3x + — 4 = 0

x = 1/2

y = 5/2

4. 2x + y — 3 = 0

-x — y + 4 = 0

x = -1

y = 5

36)

1. x — 2y — 3 = 0

2x — 3y + 8 = 0

x = 1

y = 10/3

2. 2x + y — 8 = 0

3x + 4y — 7 = 0

x = 5

y = -2

3. -6x + 2y + 6 = 0

5x — y — 17 = 0

x = 7

y = 18

4. 5x + 3y — 7 = 0

2x — y — 5 = 0

x = 8

y = 11

5. 2x + 5y — 15 = 0

3x + 2y — 6 = 0

x = 0

y = 3

6. 4x — 5y — 3 = 0

3x — 2y — 11 = 0

x = -3

y = -3

7. 2x + 4y — 6 = 0

3x — 2y — 25 = 0

x = 7

y = -2

8. 5x + 3y — 7 = 0

3x — 5y — 45 = 0

x = 5

y = -6

 

 1. a^3 × a^5 = a^8
 2. a^7 × b^2 = b^9
 3. (-m^2) × m^4 =-m^6
 4. (-x^2) × (-x^6) = -x^8
 5. y^5 × (-y^6) = -y^16
 6. c^2 × c^5 × c^4 = c^11
 7. p^n × p^2 = p^n+2
 8. a^m ×  a^4 = a^m +
 9. x^n × x^k × x^3 = x^n+k+3
 10. y^n+2 ×  y^3 = y^n+5
 11. z^2n+3 × z^n-5 = z^2+3^+n-5 =^3n-2
 12. b^m-4 × b^7 — 2m = b^m-4+7-2m = b^-3m+3
 13. 3a^2 × 5a^4 = 15a^6
 14. 4b^3 × (-2b^2) × 5b^6 = -40b^11
 15. 7a^2b × 3a^3b^2 = 21a^5b^2
 16. 5xy^3 × 4x^2y^5 = 20x^3v^8
 17. (-2a^5b^2c) × (-5a3c^4) = 10a^8 b^2 c^5
 18. 0,4b^6c^3x^7 × (-25c^4 x^2 b) = -00, 4b^7c^7x^9
 19. a^3n-2 × a^4 × a^n+3 = a^3n-2+4 +n +3 — a^4n+5
 20. (-5x^m+1) × (-2x^3) = 10x^m+4
 21. 3x^2y × 5y 4z^3 × 2 xz^2 = 30x^3y^5z^5
 22. 3/5a^2 b^4c × (-2 1/3a^3bc^2d) = (3/5 a^2b^4 c × 1/3) = -7/5 a^5 b^5 c^3d

 

ա) x + 4 = 9                                                  բ) x + 5 =5

x= 9-4                                                                 x=5-5

x=5                                                                     x=0

գ) x-8 = 8                                                      դ) x+2 = -4

x = 8+8                                                              x = -4-2-

x=16                                                                   x = -6

ե)7x = 10                                                           զ) 5x = 1

x = 10/7                                                                  x=1/5

է)1/3x = 2                                                          ը) 3x = 1/7

x=1/3 × 2                                                               x=1/7

x= 2:1/3                                                                x= 1/3 × 1/7

x=2/3                                                                     x= 1/21

թ) 12x = 0                                                           ժ) -3x = 0

x=0:12                                                                      x= 0:12

x=0                                                                           x= 0

ի) -x = 0                                                               լ)-1/2 x = 0

x=-0                                                                         x = 0:-1/2

a3a5=a8

b7b2=b9

(-m2)m4=-m6

(-x2)(-x6)=x8

y5(-y6)=-y11

c2c5c4=c11

pnp2=p2n

ama4=a4m

xnxkx3=x3nk

yn-2y=yn+2×3

z2n+3zn-5=z2n+3xn-5

bm-4b7-2m=bm-4×7-2m

3a25a4=15a6

4b3(-2b2)5b6=-30b11

7a2b3a3b2=21a5b3

5xy34x2y5=20x3y4

(-2a5b2c)(-5a3c4)=-10b7c7x9

0,4b6c3x7(-25c4x2b)=-10b7c7x9

a3n-2a4an+3=a2n-2x4xn+3

(-5xm+1)(-2x3)=-10xm+1×3

3x2y5y4z32xz2=30x3y5z5

3/5a2b4c(-2 1/3a3bc2d)=-21/15a5b5c3d

(-0,6x2y3)(5/6x4y7)=?

1 1/4a5b2c(-2/5a3bc4)=-1/2a8b3c7

(-2 11/13a7b5c)39/74a4b2c3=?

(-1 1/2x3y4z)(-1 1/3 x5y2z3)=-2x8y6z4

 

(13x-9y+7z)-(10x+4y-3z)+x+5y-(2z-3y)-8z=13x-9y+7z-10x-4y+3z+x+5y-2z+3y-8z=4x-3y

4m2-(3m2-4mn+2n2)-2mn+(-7m2+5mn)+3n2+25m2=4m2-3m2+4mn-2n2-2mn-7m2+5mn+3n2+15m2=9m2+7mn+n2

2xn-(3yn-xn-5)+2yn-(4xn-5yn+3)+(-6yn+7xn-2)=2xn-3yn+xn+5+2yn-4xn+5yn-2-6yn+7xn-2=6xn-4yn

(8an-5an+1+4b3-2)-3an-(an+1+3b3-2an-6)+7-4an-an+1=8an-5an+1+4b3-2-3an-an+1-3b3-2an+6+7-4an-an+1=-an-7an+1+b3+13

a+[b-(c-d)]=a-[b+c-d]=a-b-c+d

a-[b+(c-d)]=a-[b+c-d]=a-b+c-d

a-[(b-c)-d]=a-[d-b+c]=a-d-b+c

a-[(b-c)-d]=a-[d+b-c]=a-d+b-c

3x-[5x-(2x-3)]=3x-[5x-(2x+3)]=3x-[5x-2x-3]=3x-5x-2x-3=-7x

(4n-2)-[(n-4)-10]=?

12a-[(5a-7)-(4+31)]=4a+11

5b-[2c-(3b-8c)]+4c=2b+14c

 

Բազմանդամների արտադրյալը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի:

127.(a+1)(a+1)(a+1)=(a+1)(a2+a+a+1)=(a+1)(a2+2a+1)=a a2+a 2a+a 1+1 a2+1 2a+1 1=a3+2a2+a+a2+2a+1=a3+3a2+3a+1

(x-1)(x-1)(x-1)=(x-1)(x x-x 1-1 x+1)=(x-1)(x2-x-x+1)=(x-1)(x2-2x+1)=x x2-x 2x+x 1-x2+2x-1=x3-2×2+x-x2+2x-1=x3-3x2+3x-1

(a+b)(a-b)(a+b)=(a+b)(a a+a b-b a-b b)=(a+b)(a2+ab-ba-b2)=a a2+a ab-a ba-a b2+b a2+b ab-b ba=b b2=a3+ba2+ab2-b3=a3+a2b+ab2-b3

(m-n)(m-n)(m+n)=(m-n)(m m+m n-n m+m n=(m-n)(m2+mn-mn+mn)=(m-n)(m2+mn)=m m2+m mn-n m2+n nm+n mn=m3+mn2=m3+mn2

(a+b+c)(a+1)=a a+a 1+b a+b 1+c a+c 1=a2+a+ba+b+ca+c

(a-b-c)(a-1)=a a-a 1-b a+b 1-c a+c 1=a2-a-ba+b-ca+c

(x+1)(x2-x+1)=x x2-x x+x 1+x2-x+1=x3-x2+x+x2-x+1=x3+1

(x3+2x-3)(2-3x)=x3 2-x3 3x+2x 2-2x 3x-3 2+3 3x=2×3

(5m2-3mn+n2)(2n-m2)=5m2 2n-5m2 m2-3mn 2n+3mn m2+n2 2n-n2 m2=10m2n-5m4-6mn2+3m3n+2n3-n2m2

 

114. Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից:

3a+3b=3x(a+b)

2x-2y=2x(x-y)

5a+10=5(a+2)

14-7y=7(2-y)

12x+6y=6(2x+y)

3a-9b=3(a-3b)

5x+5=5(x+1)

4-4a=4(1-a)

12a-3=3(4a-1)

18+36x=18(1+2x)

Ab+ba=2ab

Ax-ay=ax(x-y)

2ab-6a=2a(b-3)

6x+8xy=2x(3+4y)

12abx+15a=3a(4bx+5)

118.Գրեք տվյալ բազմանդամի հակադիր բազմանդամը:

2a-3bc+2a2=-2a+3bc-2a2

-3xy2-5x2+y4=3xy2+5x2-y4

-3x+mn-2y=3x-mn+2y

3pq+2p2-3q3=-3pq-2p2+3p3